Nodstagårdens First Class "Nisse"
e: GB CH SE UCH Japaro Midnight Storm At Lavika
u: Cuatro Patas Blue Velvet Sense

Foto: Tony Wikström
Uppdaterad 2015-03-17


**** Hanar, tikar, planer uppdaterade! ****


Kontakt:
Eva Carlsson
070-3593909
nodstagardens@hotmail.com
Webmaster------------- Totalt: ---- Idag: ---- Online:


© Nodstagårdens kennel